Το έργο στοχεύει στην ύπαρξη διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, της πληθώρας νέων γνώσεων και της διαχείρισης του όγκου της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβάλλει την παράλληλη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεγάλο αριθμό γνωστικών πεδίων. Με τη συνεχή καλλιέργεια της γνώσης και της ικανότητας, είναι αποδεδειγμένο ότι, η μάθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας χώρας, ιδίως στις μέρες μας, κατά τις οποίες ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι σημαντικά αυξημένες. Για τους λόγους αυτούς, το περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ. Γεννηματάς, σε συνεργασία με τα τμήματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τους επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους υλοποιούν Επιμορφωτικές Δράσεις σε ποικίλα γνωστικά πεδία.

Η συμμετοχή στα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, απευθύνονται σε όλους, ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή

Αντικείμενο του έργου με τίτλο ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & KΑΤΑΡΤΙΣΗΣ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στους Νομούς Δωδεκανήσου & Κυκλάδων στις θεματικές κατηγορίες

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

δ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ε) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης, βεβαίωση παρακολούθησης

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υλοποιείται από το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ)

 

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5


Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υλοποιείται από το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Πάρκο Ροδίνι Ρόδος, τηλ 2241070615