ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ : σε στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Διδακτικές ενότητες

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων - ανταγωνιστικό   πλεονέκτημα
Προγραμματισμός Ανθρωπίνων πόρων   Προσλήψεις -Ανάλυση και περιγραφή θέσεων   εργασίας-Σχέδια μείωσης προσωπικού  
Eπιλογή και τοποθέτηση σε θέση   απασχόλησης -  Προσέλκυση    εργαζομένων
Αξιολόγηση εργαζομένων
Κατάρτιση – Εκπαίδευση Ανθρωπίνου   Δυναμικού  
Διαχείριση κρίσεων – αιτίες κρίσεων στις επιχειρήσεις.
Πρόσθετες παροχές , πληροφορική στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ευέλικτα   συστήματα απασχόλησης προσωπικού
Ηγεσία – Συναισθηματική νοημοσύνη . Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις
Παρακίνηση – Μελέτες περίπτωσης
Project management
Πως επιτυγχάνονται οι αλλαγές  - Καινοτομία

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/2021              ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 22/4/2021

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ 17:45 - 21:00

Το Κ.Ε.Κ. θα υλοποιήσει το σεμινάριο εξ αποστάσεως διαδικτυακά με το σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης , με μόνο εξοπλισμό από πλευράς εκπαιδευόμενου ένα υπολογιστή, tablet ή ακόμα και smartphone. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένου προγράμματος, παρά μόνο η χρήση κάποιου ενημερωμένου φυλλομετρητή ιστού (όπως, Firefox, Chrome, Safari).

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ