ΤΙΤΛΟΣ : ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS

Το πρόγραμμα διάρκειας 32 ωρών είναι δωρεάν και απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και σε όσους ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, της ερμηνείας των αποτελεσμάτων και της ενσωμάτωσής τους στο κείμενο της εργασίας.

Καλύπτει όλο το φάσμα ενός ερευνητικού έργου:

  • από την οργάνωση της έρευνας,
  • την επιλογή του δείγματος και των μέσων συλλογής δεδομένων,
  • την καταχώριση των δεδομένων σε Η/Υ,
  • την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων
  • την ανάλυση πειραματικών δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και ανεξάρτητων δειγμάτων και για όλα τα είδη των μεταβλητών,
  • τη στατιστική τους επεξεργασία με το λογισμικόSPSS,
  • την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και
  • το σωστό τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : αίθουσα ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι.

ΕΝΑΡΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/2019   10:00 ΠΜ           ΛΗΞΗ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚ  10:00-14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚ – ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚ – ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚ  - ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚ – ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚ   17:00-20:00

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ


kekrodini