ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίσουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό, τόσο στο χώρο εργασίας τους όσο και στην προσωπική τους ζωή.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΚΟΣΚΙΝΟΥ,ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ 10/12/2019              ΛΗΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 17:00 - 20:30 

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ