ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ ΞΥΛΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ : 23/11/2019            ΛΗΞΗ : 21/12/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.00

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Παπαλουκά ΡΟΔΟΣ  (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

 mappapalouka