ΤΙΤΛΟΣ :ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΔΙ - ΚΩΣ

ΕΝΑΡΞΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ  14/04/2019              ΛΗΞΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ  16/06/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ   09:00-13:00

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ