ΤΙΤΛΟΣ :ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΥΔΙ - ΚΩΣ

ΕΝΑΡΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ  13/04/2019              ΛΗΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ  15/06/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ   16:00-20:00


ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ