ΤΙΤΛΟΣ : ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS

Το πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών είναι δωρεάν και απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και σε όσους ασχολούνται με την πειραματική έρευνα στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας της πειραματικής έρευνας, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, της ερμηνείας των αποτελεσμάτων και της ενσωμάτωσής τους στο κείμενο της εργασίας.

Καλύπτει όλο το φάσμα ενός ερευνητικού έργου:

  • από την οργάνωση της έρευνας,
  • την επιλογή των μέσων συλλογής δεδομένων,
  • την καταχώριση των δεδομένων σε Η/Υ,
  • την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων
  • την ανάλυση πειραματικών δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και ανεξάρτητων δειγμάτων και για όλα τα είδη των μεταβλητών,
  • τη στατιστική τους επεξεργασία με το λογισμικόSPSS,
  • την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και
  • το σωστό τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : αίθουσα ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι.

ΕΝΑΡΞΗ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/04/2019              ΛΗΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 19/04/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-20:00

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ


kekrodini