ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : MARKETING & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ

ΕΝΑΡΞΗ : ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019              ΛΗΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 20/04/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ :               
                                                    ΠΕΜΠΤΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ             15:00-20:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

το σεμιναριο θα υλοποιηθει τον ερχόμενο χειμώνα