ΤΙΤΛΟΣ : ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

  • Άμπελος ως φυτό
  • Εγκατάσταση αμπελώνα
  • Τεχνικές καλλιέργειας αμπελώνα
  • Ποικιλίες οινοποίησης
  • Οινοτουρισμός – επισκέψιμα οινοποιεία
  • Νομοθεσία Αμπέλου και οίνου
  • Τεχνικές οινοποίησης
  • Διαδικασία και χρήσιμες συμβουλές για την παραγωγή Λευκού, Ερυθρού, Αφρώδη και γλυκού οίνου.


    Απευθύνεται σε ερασιτέχνες, νεοεισερχόμενους στην αμπελουργία αλλά και επαγγελματίες.


ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αμπελώνες Τριανταφυλλόπουλου

ΕΝΑΡΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2019              ΛΗΞΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΣΑΒΒΑΤΟ    06/04/2019      10:00 - 14:00
                                ΚΥΡΙΑΚΗ     07/04/2019       10:00 - 14:00
                                ΣΑΒΒΑΤΟ    13/04/2019       17:00 - 21:00

                                ΚΥΡΙΑΚΗ     14/04/2019       10:00 - 14:00


ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ