ΤΙΤΛΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (BALANCED SCORECARD)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, και πρωτίστως σε όσους υπηρετούν
σε διευθυντικές ή επιτελικές θέσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων, καθώς και
σε αιρετά ή υπηρεσιακά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης τα οποία προΐστανται είτε
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια οργανωτικών δομών που σχετίζονται με
οποιονδήποτε τρόπο με την εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι η
εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
στην εφαρμογή μίας σύγχρονης προσέγγισης της διοίκησης, της Διοίκησης Μέσω
Στόχων, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή μονάδες. Η προσέγγιση αυτή θα
υλοποιηθεί με την βοήθεια ενός σύγχρονου εργαλείου στρατηγικού μάνατζμεντ και
αξιολόγησης της επίδοσης, του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (διεθνώς
γνωστού ως Balanced Scorecard), μέσω του κατάλληλου μετασχηματισμού του σε
Πίνακα Ακαδημαϊκής Στοχοθεσίας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ
Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την διαδικασία, και τα επιμέρους στάδια,
   του σχεδιασμού και της δημιουργίας ενός Πίνακα Ακαδημαϊκής Στοχοθεσίας, για
   την μέτρηση της επίδοσης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ή οργανισμού.
Να ενθαρρύνει την εφαρμογή ενός μοντέλου Διοίκησης Μέσω Στόχων στην
   Δευτεροβάθμια ή την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της αξιολόγησης
   εκπαιδευτικών μονάδων ή ιδρυμάτων.

Περίγραμμα Σεμιναρίου :

Μέρος Ι:    Εισαγωγικές Έννοιες: Ο Πινάκας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας
Μέρος ΙΙ:   Μετασχηματισμός του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας για την
                Εφαρμογή του σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μέρος ΙΙΙ:  Ο Σχεδιασμός της Δομής του Πίνακα Ακαδημαϊκής Στοχοθεσιας
Μέρος ΙV:  Μελέτη Περίπτωσης


ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι, Δημοτικό κτήριο Β όροφος

ΕΝΑΡΞΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3/2019              ΛΗΞΗ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:00 μμ - 8:30 μμ   (εκτός από Τετάρτη 20/3 που δεν θα γίνει το μάθημα...)

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Προσοχή στη σωστή καταχώρηση :
α) του ονόματός σας γιατί η βεβαίωση παρακολούθησης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που δίνετε εσείς 
β) του κινητού σας τηλεφώνου, γιατί η επικοινωνία του ΚΕΚ με τους εκπαιδευόμενους γίνεται μόνο με sms

D19-A10-004

Invalid Input
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΩΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ Π.Χ 1990
Invalid Input
Invalid Input
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

kekrodini