ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS

Σε ποιους απευθύνεται : Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες και για όσοι ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι :  η εκμάθηση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας της κοινωνικής & πειραματικής έρευνας, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων καθώς και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

Καλύπτει όλο το φάσμα ενός ερευνητικού έργου:

από την οργάνωση της έρευνας,

την επιλογή του δείγματος και των μέσων συλλογής δεδομένων,

την καταχώριση των δεδομένων σε Η/Υ,

την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων, όπως Χt-test / one-wayANOVA / FactorialANOVA / CorrelationAnalysis / RegressionAnalysis

τη στατιστική τους επεξεργασία με το λογισμικό SPSS,

τη συνεργασία του λογισμικού SPSS και του MicrosoftExcel για την πραγματοποίηση βοηθητικών εργασιών και την επιτάχυνση συγκεκριμένων ερευνητικών διαδικασιών,

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και

το σωστό τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : αίθουσα ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι.

ΕΝΑΡΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 16/02/2019              ΛΗΞΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4:00-7:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 -2:00 ΠΡΩΙ

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Προσοχή στη σωστή καταχώρηση :
α) του ονόματός σας γιατί η βεβαίωση παρακολούθησης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που δίνετε εσείς
β) του κινητού σας τηλεφώνου, γιατί η επικοινωνία του ΚΕΚ με τους εκπαιδευόμενους γίνεται μόνο με sms

D19-E03-001

Invalid Input
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΩΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ Π.Χ 1990
Invalid Input
Invalid Input
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


kekrodini