ΤΙΤΛΟΣ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ IPMA

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ή της Δημόσιας Διοίκησης τα οποία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, μπορεί να κληθούν να διεκπεραιώσουν και να διαχειριστούν πάσης φύσης απλά έργα. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες και αρχές της Διαχείρισης Έργων και αφετέρου η παρουσίαση μίας πρακτικής εφαρμογής διοίκησης – διαχείρισης απλών έργων σύμφωνα με τα πρότυπα του IPMA, με την μορφή ενός Εγχειριδίου Έργου (Project Handbook).
Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωσή του, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες:    
   Την δυνατότητα προσέγγισης και διοίκησης ενός απλού έργου, ανεξαρτήτως αντικειμένου, με βάση μία νέα θεώρηση βασισμένη στα πρότυπα του διεθνούς φορέα IPMA (International Project Management Association).  
   Την δυνατότητα προετοιμασίας και ολοκλήρωσης ενός Εγχειριδίου Έργου (Project Handbook) μέσω της ανάπτυξης και σύνταξης των βασικών σχεδίων που αυτό περιλαμβάνει.   
   Μία πρώτη παρουσίαση και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης διαχειριστών έργων, κατά τα πρότυπα του IPMA.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟIΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ IPMA
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (PROJECT PLANS) ΕΝΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ - Μελέτη Περίπτωσης (Case Study).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ :  ΤΕΤΑΡΤΗ  30/5/2018     ΛΗΞΗ :  ΤΕΤΑΡΤΗ  13/6/2018

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ :  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-20:30

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ , πάρκο Ροδίνι

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Προσοχή στη σωστή καταχώρηση :
α) του ονόματός σας γιατί η βεβαίωση παρακολούθησης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που δίνετε εσείς
β) του κινητού σας τηλεφώνου, γιατί η επικοινωνία του ΚΕΚ με τους εκπαιδευόμενους γίνεται μόνο με sms

D18-A10-009

Invalid Input
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΩΣΕ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ Π.Χ 1990
Invalid Input
Invalid Input
ΔΩΣΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input